Privacy Disclaimer

Cookies

Deze website maakt alleen gebruik van functionele Cookies.
Met deze cookies worden geen gegevens bewaard die kunnen leiden naar gegevens over natuurlijke personen.
Ze zijn er alleen voor het goed functioneren van de site.

Contact via webformulier

Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt en alleen gebruikt voor communicatie met Diemelgroenvoorzieningen.
Via info@diemelgroenvoorzieningen.nl kunt u altijd vragen om gegevens wijzigen of te verwijderen.

Google Analytics

Deze site gebruikt Google Analytics. Deze 3e partij software is geanonimiseerd.
De IP-anonimiseringsfunctie in Analytics stelt de laatste byte van IPv4 IP-adressen van gebruikers en de laatste 80 bits van IPv6-adressen in op nullen in het geheugen, vlak nadat deze naar het Analytics-collectienetwerk zijn verzonden.
Het volledige IP-adres wordt in dit geval nooit op de harde schijf opgeslagen.

Provider VOOP

Deze website wordt gehost bij VOOP (www.voop.nl).
Diemelgroenvoorzieningen heeft bij deze 3e partij de verwerkersovereenkomst getekend.
Verwerker zal de Persoonsgegevens uitsluitend ten behoeve van de Verwerkingsverantwoordelijke verwerken, en slechts voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening van verwerker aan verwerkingsverantwoordelijke, alsmede voor die doeleinden die daarmee redelijkerwijs samenhangen of die tussen partijen nader schriftelijk worden bepaald. Verwerker zal de persoonsgegevens niet voor enig ander doel verwerken dan zoals door verwerkingsverantwoordelijke is vastgesteld.