Huisje Boompje Beter

Bron foto: Huisje Boompje Beter

Hovenier Diemelgroenvoorzieningen maakt zich hard voor vergroening van tuinen. Vergroen je een tuin dan wordt deze mooier, levendiger én klimaatbestendig. Zij maken tuinen die regenbestendig zijn, minder hitte uitstralen en natuurlijker zijn. Diemelgroenvoorzieningen deelt daarom voor 100% de missie met de naam Huisje Boompje Beter van Atelier GroenBlauw .

Missie Huisje Boompje beter

Het klimaat verandert, het weer wordt minder stabiel.
Soms gaat het hard regenen en dan is het weer lang droog.
Het stedelijk watersysteem is hier niet op ingericht.
Heftige regenbuien leiden tot wateroverlast op straat en in kelders.
Droogte leidt tot schade, lage grondwaterstanden en paalrot en wellicht tot drinkwaterschaarste.

Doordat er meer hete dagen zullen zijn, krijgen kwetsbare personen last van hittestress.
Door het steenachtige karakter van de bebouwde kom wordt de warmte extra vastgehouden.
Door de stad te vergroenen, door verharding achterwege te laten waar deze niet strikt noodzakelijk is en het aanleggen van groene daken, groene tuinen, greppels en vijvers, wordt regenwater vastgehouden en warmt de directe woonomgeving minder op. Veel groene tuinen maken een groene, beter waterbufferende en koelere stad. Bovendien zorgen groene tuinen ervoor dat de diversiteit aan planten en dieren in de stad toeneemt.

Samen kunnen we een verschil maken.
Als we met z’n allen helpen om onze steden te vergroenen, zorgen we voor een klimaatbestendige, gezonde en levende stad.

Bron: huisjeboompjebeter.nl