Daktuinen en groendaken

Daktuin met sedum en kruiden

Daktuinen en groendaken voor Den Haag, Westland, Delft en Rijswijk

Voor daktuinen en groendaken in de regio’s Den Haag, Westland, Delft, Rijswijk  en Rotterdam kun je terecht bij hoveniersbedrijf Diemel Groenvoorzieningen in Den Hoorn. Met het ontwerpen, aanleggen en onderhouden van daktuinen en groendaken hebben zij al jaren ervaring.

Informatie over daktuinen en groendaken aanvragen

Stimuleringsregeling Hoogheemraadschap van Delfland

Diemelgroenvoorzieningen heeft zich altijd ingezet om de tuinen die zij inrichten een zoveel mogelijk groene inrichting te geven.
Om dit te stimuleren heeft het Hoogheemraadschap van Delfland een subsidie(stimulerings)regeling in het leven geroepen.
Deze subsidie is stapelbaar.

Wat is verschil tussen een  daktuin en een groendak?

Is een dak bedekt met sedum of vegetatie dan spreken wij van groendaken.
Een daktuin, ook wel leefdak genoemd, daarentegen is een gebruikstuin. Hier kun je wandelen en zitten alsof het een gewone tuin betreft.

Een dak bedekt met een  sedumtapijt heeft een laaggroeiende, bodembedekkende extensieve dakbegroening. Deze beplanting heeft slechts een substraatlaag van 6 centimeter nodig, wat resulteert in een laag gewicht.

Daktuinen zijn intensieve groendaken. De begroeiïng bestaat uit grassen, kruiden, struiken en soms zelfs bomen. Een dergelijk groendak zorgt voor een grote belasting en vergt een aangepaste, versterkte dakconstructie.

Daktuin in Delft door hovenier Diemel

Daktuin in Delft van hovenier Diemelgroenvoorziningen

Groendak met sedum in Den Haag door hovenier Diemelgroenvoorzieningen

Groendak met sedum in Den Haag door hovenier Diemelgroenvoorzieningen

Daktuinen kennis van constructie, kwaliteit en veiligheid

Om mee te gaan met de nieuwste ontwikkelingen heeft een van de directeuren begin 2008 een opleiding gevolgd bij BDA (Bureau dakadvies). De hoveniers hebben allen een workshop gevolgd.
De open cursussen en trainingen, met een praktijkgerichte opzet, van BDA richten zich vooral op ontwerp, uitvoering, onderhoud en beheer van gevels en daken. De opleidingen betreffen de toetsing van een omschreven constructie, de veiligheid en kwaliteit van de uitvoering of de onderhouds- en beheeraspecten van een gevel- en dakconstructie.

Voorbeeld daktuin project waarin Diemel participeert

Diemel Groenvoorzieningen participeert, in opdracht van Fortis Vastgoed BV in het Centrumplan Waddinxveen. Het plan omvat een complex van winkels, woningen en meerdere daktuinen die een totaaloppervlakte van 13000m2 beslaan. Wij werken intensief samen met 4 architecten en de opdrachtgever.
De opdracht van Fortis in een notendop: Maak een ontwerp van aantrekkelijke en kwalitatief goede daktuinen voor bewoners.
De leefbaarheid en de waarde van de woningen worden mede bepaald door een mooie omgeving.

Daktuinen3

Ontwerp daktuin door Diemelgroenvoorziezingen

Daktuinen4

Ontwerp daktuin door Diemelgroenvoorzieningen

De rol van de architect in het aanzien van de tuinen is het bepalen van de vormtaal. De inbreng van Diemel Groenvoorzieningen is technisch en creatief. Wij bepalen het eindbeeld en houden daarbij rekening met de eindgebruiker. In dit geval de bewoners.

Daktuinen5

Impressie Centrumplan Waddinxveen

In Centrumplan Waddinxveen is te zien hoe een van de zijden van het complex in Waddinxveen eruit zien.
Op de voorgrond is een daktuin te zien.

Voor wie werken wij en wat doen wij

Wij hebben voor ogen dat wij willen en kunnen adviseren op zowel technisch als creatief gebied. Wij ondersteunen architecten, projectontwikkelaars, c.q. beleggers, investeerders, aannemers en bedrijven en particulieren die vragen hebben.

Bekijk eerdere projecten: