Subsidie

Stimuleringsregeling Hoogheemraadschap van Delfland

Diemelgroenvoorzieningen heeft zich altijd ingezet om de tuinen die zij inrichten een zoveel mogelijk groene inrichting te geven.
Om dit te stimuleren heeft het Hoogheemraadschap van Delfland een subsidie(stimulerings)regeling in het leven geroepen.

Uiteraard kunnen wij u helpen deze aan te vragen.
Meer informatie over deze stimuleringsregeling kunt u vinden op de site van Hoogheemraadschap van Delfland
Bovendien kunt u bij ons ook meer informatie omtrent deze regeling verkrijgen.

Sommige gemeentes geven subsidie voor daktuinen.
Deze gemeentelijk subsidie is stapelbaar met de stimuleringsregeling van het Hoogheemraadschap van Delfland.

Watervriendelijke tuin in Rotterdam

De gemeente Rotterdam heeft ons benaderd om mee te werken met de realisatie van een watervriendelijke achtertuin in de Robert Fruinstraat.  Het tot stand komen van het ontwerp kunt u volgen in de video hieronder.

Voor de realisatie van de tuin hebben we contact gezocht met het Wellantcollege.
Studenten van deze opleiding hebben volop meegewerkt aan de realisatie onder leiding van onze voorman en een leraar van deze toonaangevende, professionele groene onderwijsinstelling.
De realisatie van deze tuin is geregistreerd, de beelden zijn hieronder te zien.